HAACP

Ordförklaring

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points vilket kan översättas till faroanalys och kritiska styrpunkter. HACCP är en arbetsmetod där man kartlägger och bedömer faror i produktionen.

Kategorier

Risk, Analys