Högkonjunktur

Ordförklaring

En period när det råder hög sysselsättning, stora investeringar och höga priser.

Kategorier

Konjunktur