Gryningsräd

Ordförklaring

Benämning på Europeiska kommissionens befogenhet att utan föregående anmälan göra ett oanmält besök hos ett företag som misstänks för konkurrensbegränsande åtgärder.

Kategorier

EG:s konkurrensregler