Gruppskadeförsäkring

Ordförklaring

Skadeförsäkring som tecknas genom ett gruppavtal och som gäller under förutsättning att den försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne tillhör gruppen.