Grupplivförsäkring

Ordförklaring

Försäkring som gäller för ett kollektiv och ger ersättning vid dödsfall.