Gruppersonförsäkring

Ordförklaring

En personförsäkring som tillkommit genom ett gruppavtal och gäller under förutsättning att den försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne tillhör gruppen.