Grundlagsändring

Ordförklaring

Ändring av en grundlag. För att kunna ändra en grundlag måste riksdagen fatta samma beslut två gånger och mellan de båda besluten ska ett riksdagsval ha ägt rum. Vidare ska det som huvudregel ha gått minst nio månader från det att ärendet första gången väcktes i Riksdagen till valet.

Kategorier

Grundlag