Grund (för talan)

Ordförklaring

De faktiska omständigheter på vilka en part stödjer sitt yrkande på i ett mål (käromålet).

Kategorier

Rättegång, Grund

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Genstämning) 2020