Gravskötselavtal

Ordförklaring

Ett avtal om skötsel av en gravplats.