Grannelagsrätt

Ordförklaring

De regler inom fastighetsrätten och miljöskyddslagstiftningen som rör förhållanden mellan grannfastigheter.

Kategorier

Fastighet