Graderad rösträtt

Ordförklaring

En graderad rösträtt innebär att vissa aktier i ett bolag har flera röster än andra aktier vid bolagsstämman. Aktierna graderas i typerna A, B och C-aktier.

Kategorier

Aktie

Underkategorier

B-aktie, C-aktie, A-aktie