Grön skatteväxling

Ordförklaring

Miljöpolitisk åtgärd som innebär hårdare beskattning av miljöfarliga produkter och tjänster samtidigt som skatterna på mer miljövänliga produkter och tjänster sänks.

Kategorier

Skatt