Grå marknad

Ordförklaring

En marknad för varor, krediter och bostäder som ligger vid sidan om den organiserade marknaden men som inte är en svart marknad då den inte alltid är direkt olaglig.