Gränskostnad

Ordförklaring

Marginalkostnad. Den ökning av totalkostnaden som uppstår vid en produktionsökning med en enhet.

Kategorier

Marginalkostnad