Gränsintäkt

Ordförklaring

Marginalintäkt. Den ökning av totalintäkten som sker vid en ökning av produktionen/försäljningen med ytterligare en enhet.