Gränsbelopp för utdelning

Ordförklaring

Det högsta kapitalbeskattade utdelningsbelopp som en delägare i ett fåmansföretag kan ta ut för ett beskattningsår. Gränsbeloppet motsvarar normalutdelning och eventuell sparad utdelning.