Gränsarbetare

Ordförklaring

En gränsarbetare är en person, som bor i ett annat land än det land där han eller hon arbetar och återvänder till det land där han eller hon bor minst en gång i veckan.

Kategorier

Arbetstagare