Godtrosförvärv

Ordförklaring

Förvärv av något i god tro.

Underkategorier

Förvärv, Lösningsrätt

Relaterade mallar

Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2020