Godkännande

Ordförklaring

Ett godkännande innebär att acceptera, godta, anta eller gå med på något, t.ex. ett anbud.

Kategorier

Acceptera, Accept