God marknadsföringssed

Ordförklaring

Vedertagna normer som skyddar konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Dessa är inte lagfästa men kan likväl påverka bedömningen av ett handlande i en civilrättslig process.

Kategorier

Marknadsföring, God sed, Kommunikationsplan