God affärssed

Ordförklaring

Begrepp som omfattar normer för acceptabelt handlande i näringslivet och är ett uttryck för vad parter i ett affärsförhållande bör kunna förvänta sig. Vad som anses utgöra god affärssed framgår inte av lagar men kan likväl vara vägledande för hur civilrättsliga tvister döms.

Kategorier

God sed