Giftorätt

Ordförklaring

Rätten till hälften av makarnas gemensamma egendom när äktenskap upplöses. Den egendom som den andra maken har giftorätt i kallas för giftorättsgods. Giftorätten saknar vanligtvis betydelse så länge makarna är gifta. Det är först vid en bodelning som det blir viktigt att avgöra vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom.

Kategorier

Äktenskap

Underkategorier

Giftorättsgods