Genomsnittligt anskaffningsvärde

Ordförklaring

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet är en medelkurs som används för beräkning av reavinst eller reaförlust i samband med försäljning och deklaration av fondandelar.