Genomförandeplan

Ordförklaring

Genomförandeplan är en plan för hur ett projekt, uppdrag eller dylikt ska genomföras, dvs. när vilka aktiviteter ska äga rum.

Kategorier

Plan