Genomförandeavtal

Ordförklaring

Ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter vid markexploatering och träffas mellan byggherre och kommun.

Kategorier

Kommun

Underkategorier

Byggherre