Genkäromål

Ordförklaring

Den handling genom vilken svaranden i samma rättsprocess väcker talan (stämmer) käranden.

Underkategorier

Genkärande, Genstämning