Generiskt köp

Ordförklaring

En generisk prestation är en prestation som är bestämd endast till sin typ, t ex en leverans av en viss volym betong.

Underkategorier

Halvgeneriskt köp, Leveransavtal