Generellt påslag

Ordförklaring

En löneökning som överenskommits i kollektivavtal och gäller för samtliga kollektivavtalsanslutna.

Kategorier

Kollektivavtal