Generellt förmånstagarförordnande

Ordförklaring

Det generella förmånstagarförordnandet gäller som standard i ett avtal och utnämner den som ska få ersättning efter avliden försäkrad. Vanligtvis är detta make eller registrerad partner.

Kategorier

Försäkring