Generell pantsättning

Ordförklaring

Ett avtal om generell pantsättning innebär att panten kan tas i anspråk för pantsättarens (gäldenärens) samtliga skulder, både befintliga och framtida. Avtal om generell pant förekommer oftast i kommersiella förhållanden.

Kategorier

Pant