Generationsfonder

Ordförklaring

En pensionsfond som placerar hela eller större delen av fondförmögenheten i aktier när det är lång tid kvar till pension för den generation som fonden avser. När pensionen närmar sig flyttas pengarna successivt över från aktier till räntebärande värdepapper.