Gemensam vårdnad

Ordförklaring

När den juridiska vårdnaden om ett barn är fördelad på båda föräldrarna.

Underkategorier

Delad vårdnad, Enskild vårdnad