Garantiavsättning

Ordförklaring

Redovisningsterm. Företags avsättning av medel för eventuell täckning av garantiåtaganden.

Kategorier

Garanti