Garanterad ränta

Ordförklaring

Garanterad ränta är den räntesats med vilken försäkringskapitalet på en traditionell försäkring förräntas. Det ligger till grund för beräkning av det garanterade försäkringsbeloppet. Från den garanterade räntan dras avkastningskatt och avgifter.

Kategorier

Försäkring