Gamma

Ordförklaring

Warrantens gamma visar hur mycket deltat förändras vid en enhets förändring i den underliggande tillgångens pris.

Kategorier

Warrant