Gåvobrev

Ordförklaring

Skriftlig utfästelse eller bekräftelse av gåva. Gåva av fast egendom måste alltid ske i skriftlig form för att kunna ha rättsverkan.

Kategorier

Permutation, Gåva

Underkategorier

Gåva mellan makar, Gåvobrev fast egendom

Relaterade mallar

Sponsoravtal 2019

Checklista sponsoravtal 2019

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2019