Gåva mellan makar

Ordförklaring

En gåva mellan makar skiljer sig från andra gåvor. Det krävs mer för att en gåva ska vara fullbordad mellan makar. För att egendomen ska skyddas mot den givande makens borgenärer krävs att gåvan registreras hos tingsrätten. Detta gäller dock inte personliga gåvor av rimligt värde med hänsyn till givarens ekonomi. Om givande make skulle hamna på obestånd genom gåvans fullbordande har borgenärerna, trots registring, rätt få sina fordringar reglerade av mottagande make upp till gåvans värde.

Kategorier

Gåva, Gåvobrev