Gåva fastighet

Ordförklaring

Att ge bort en fastighet. Gåva av fast egendom måste alltid ske i skriftlig form för att vara giltig. Således är inte utfästelser om gåvor giltiga. Fastighetens fastighetsbeteckning måste anges i gåvobrevet.

Kategorier

Gåva, Fastighet

Relaterade mallar

Checklista fastighetsöverlåtelse 2020

Checklista sponsoravtal 2020

Sponsoravtal 2020