Gärningsman

Ordförklaring

Den person som utförd den brottsliga handlingen.

Kategorier

Gärning