Gärning

Ordförklaring

Handling som är brottslig och därför straffbar.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Actus reus, Affekt, Gärningsman