Gällande rätt

Ordförklaring

De rättsregler som är gällande inom ett rättssystem.

Relaterade mallar

Servitutsavtal 2020

Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2020