Gäldenär

Ordförklaring

En person eller företag/organisation som har en skuld till en borgenär.

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Skuldbetalningsförmåga, Konvertibelt skuldebrev, Delat ansvar, Konfusion

Relaterade mallar

Ansökan om betalningsföreläggande 2020

Bestridande av inkassokrav 2020

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2020

Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020