Gäldenär

Ordförklaring

En person eller företag/organisation som har en skuld till en borgenär.

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Skuldbetalningsförmåga, Konvertibelt skuldebrev, Delat ansvar, Konfusion

Relaterade mallar

Ansökan om betalningsföreläggande 2019

Bestridande av inkassokrav 2019

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2019

Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2019