Fysisk person

Ordförklaring

En vanlig person som har rättskapacitet och företräder sig själv. En juridisk person har rättskapacitet men måste företrädas av en fysisk person.

Underkategorier

Tillgång, Egenföretagare, Befogenhet

Relaterade mallar

Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2020

Transportköp 2020