Fusion

Ordförklaring

Sammangående av företag. Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion. Moderbolaget övertar dotterbolagets alla tillgångar och skulder, även okända skulder.

Kategorier

Företag, Aktieteckning

Underkategorier

Kombination, Absorption, Fusionsplan, Omvänd fusion

Relaterade mallar

Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2020

Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2020