Fullmakt

Ordförklaring

Fullmakten är en förklaring som ger personen den är riktad till (fullmäktig) behörighet att å fullmaktsgivarens vägnar vidta vissa rättshandlingar med bindande verkan för denne.

Underkategorier

Rättegångsfullmakt, Ställningsfullmakt, Toleransfullmakt, Handelsfullmakt, Mäklarfullmakt, Befullmäktiga, Blankofullmakt, Fullmäktig, Generalfullmakt, Befogenhet, Fullmaktsgivare, Fullmaktshavare, Bankfullmakt

Relaterade mallar

Fullmakt viss aktivitet 2023

Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2023

Fullmakt dagliga bankärenden 2023