Fullgörelsetalan

Ordförklaring

Fullgörelsetalan är ett yrkande som käranden framställer genom stämningsansökan vid domstol varigenom denne yrkar att motparten, svaranden, ska förpliktas att fullgöra en prestation, t.ex. att betala en skuld, återlämna något eller utge ett skadestånd.

Kategorier

Avtalsbrott, Yrkande

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Standard) 2020