Formell processledning

Ordförklaring

Domarens ledning av rättegångsförhandlingens förlopp inkluderande tider och i vilken ordning frågor ska behandlas.

Kategorier

Process (domstol)