Fordringsägare

Ordförklaring

Borgenär. Den som på grund av fordran har rätt att erhålla en viss prestation från en annan.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Bevaka rätt

Relaterade mallar

Bestridande av inkassokrav 2019

Inkassokravbrev 2019

Konkursansökan efter anmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2019

Inkassokrävaren 2019