Fordringsägare

Ordförklaring

Borgenär. Den som på grund av fordran har rätt att erhålla en viss prestation från en annan.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Bevaka rätt

Relaterade mallar

Bestridande av inkassokrav 2021

Inkassokravbrev 2021

Konkursansökan efter uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2021

Inkassokrävaren 2021