Fordringar utan förmånsrätt

Ordförklaring

Fordringar utan förmånsrätt är fordringar som borgenären endast kan få betalt för i den mån det finns pengar kvar efter att fordringar med bättre förmån har betalts. Exempel på fordringar utan förmånsrätt är skatter, leverantörsfordringar och hyresfordringar.

Kategorier

Fordran