Fond

Ordförklaring

I generell bemärkelse kapital som avsatts för ett särskilt ändamål. 1. Kollektiv sparform t ex aktiefond. 2. Redovisnings- och skatteterm för ett företags tillgångar som delas upp i olika fonder.

Kategorier

Värdepappersbolag, Indirekt investering

Underkategorier

Övervikt, Penningmarknadsfond, Riskjusterad avkastning, Sluten fond, Specialfond, Temafond, Utlandsregistrerad fond, Management fee, Nischfond, Aktiefond, Alfavärde, Avkastningsfond, Fond i fond, Fondförvaltare, Fondförvaltningsavgift, Förvaringsinstitut

Relaterade mallar

Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020

Checklista minskning aktiekap avsättning 2020

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2020

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Återbetalning till aktieägare) 2020